...

Wycena schodów drewnianych – wspólnie stwórzmy niepowtarzalny Wygląd Twoich schodów drewnianych!

Informacje potrzebne do wyceny schodów:

Dokładną wycenę schodów drewnianych wykonać możemy tylko i wyłącznie posiadając odpowiednie informacje na temat zlecenia. Do wyceny potrzebne będą dane, zaprezentowane poniżej. Prosimy przesłać  je za pomocą formularza lub kontaktować się drogą email – biuro@schody-drewniane-krakow.pl

W przypadku schodów samonośnych prosimy o podanie wymiaru otworu w stropie i wysokość od dolnej podłogi do górnej podłogi.

Schody drewniane na beton – prosimy o podanie wymiarów: szerokość schodów, głębokość schodów (wymiar w miejscu stawiania stopy), wysokość podstopni, wymiar spocznika (podestu), ilość stopni prostych, zabiegowych i spoczników

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.
Prosimy o dołączenie zdjęć schodów. Pliki mogą mieć format: .png, .gif, .jpg, .pdf, .doc i może ich być maksymalnie 10.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.