...

Pomiar i montaż

PROJEKT I POMIAR SCHODÓW

Pomiar schodów drewnianych jest istotnym etapem zarówno podczas planowania nowych schodów, jak i wymiany istniejących. Nasza firma wykonuje laserowy pomiar betonu, który pozwala na dokładniejsze wykonanie schodów drewnianych. Oto kilka definicji dotyczących schodów drewnianych:

Słownik pojęć:

Wysokość całkowita schodów

Wysokość całkowita schodów – jest to odległość od podłogi na dolnym poziomie do podłogi na górnym poziomie. Poprzez podział wysokości na ilość stopni otrzymujemy odpowiednią wysokość każdego stopnia. W idealnym założeniu stopień pierwszy powinien być niższy od pozostałych stopni o minimum 40 mm (miejsce na stopień drewniany) a ostatni stopień wyższy o 40 mm – w ten sposób można osadzić stopnia drewnianego na równo z górną podłogą.

Głębokość schodów, znana również jako „głębokość stopnia”, to odległość pomiędzy przednią krawędzią jednego stopnia a tylną krawędzią tego samego stopnia. Jest to miara, która określa, jak daleko sięgają stopy podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodów. W przypadku standardowych schodów głębokość stopni zazwyczaj wynosi od 25 do 30 cm. Jednakże, w zależności od wymiarów klatki schodowej głębokość ta może się różnić. Przyjmuje się, że 28cm „pod nogę” to wygodny wymiar.

Szerokość schodów – szerokość stopni to odległość od ściany do krawędzi wylanego betonu lub sama szerokość wylanego betonu.

Wysokość stopni – to pionowa odległość pomiędzy górną powierzchnią jednego stopnia a górną powierzchnią następnego stopnia. Standardowa wysokość stopni wynosi zazwyczaj od 16 do 19 cm.

Schody zabiegowe – są to schody z wieloma trójkątnymi stopniami. Ten typ schodów idealnie sprawuje się w miejscach z ograniczoną przestrzenią na schody.

Schody ze spocznikiem (z podestem) – są to schody zazwyczaj z pojedyńczą lub podwójną platformą, która dzieli bieg górny z dolnym.

Schody proste – to nic innego jak kilkanaście stopni usytuowanych wzdłuż ścian lub po środku salonu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.