...

Pomiar i montaż

PROJEKT I POMIAR SCHODÓW

Wykonujemy laserowy pomiar schodów betonowych a następnie wprowadzamy go do AutoCada. Staramy się dostosować wymiary stopni i podstopni w taki sposób, aby schody były wygodne. Jeżeli chodzi o balustrady, działa to w identyczny sposób. Klient otrzymuje do akceptacji zwymiarowany rysunek poglądowy.

MONTAŻ SCHODÓW DREWNIANYCH I BALUSTRAD

Montaż schodów drewnianych wraz z obróbkami i balustradą trwa od 1 do 3 dni. Stopnie i podstopnie mocowane są za pomocą specjalnych kotew i klejów poliuretanowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.