...

Układ schodów

Schody zabiegowe

Schody zabiegowe charakteryzują się kilkoma stopniami w formie trójkątów. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku małej przestrzeni na klatce schodowej. Stopnie zakręcają pod kątem 90 lub 180 stopni. Poniżej zdjęcia przedstawiające schody zabiegowe.

Schody z podestem – spocznikiem

Schody drewniane z podestem (spocznikiem) składają się z kilkunastu stopni prostych i platformą dzielącą schody.

Schody w układzie prostym

Schody w układzie prostym to nic innego jak kilkanaście stopni łączących kondygnację.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.