...

Schody drewniane – słownik pojęć

Stopień drewniany

Stopień to pozioma część schodów, na której stawiamy nogę podczas wchodzenia.

Podstopień - podstopnica

Podstopnica to element wypełniający przestrzeń pomiędzy poszczególnymi stopniami.

Spocznik - podest

Pozioma platforma dzieląca biegi schodowe, zazwyczaj w kształcie prostokąta

Bieg schodowy

Odcinek kilku lub kilkunastu stopni prostych lub zabiegowych. Wyróżniamy biegi proste i zabiegowe.

Zabieg

Zabieg to stopnie w kształcie trójkątów, zazwyczaj skręcają pod kątem 180 stopni.

Kapinos

Kapinosem określamy wystającą z przodu część stopnia, która nachodzi na tył stopnia poprzedzającego.

Poręcz - pochwyt

Poręcz (pochwyt) to górna część balustrady ułatwiająca wygodne i bezpieczne poruszanie się po schodach.

Stopień zapraszający

To pierwszy stopień, zazwyczaj szerszy i głębszy od pozostałych stopni.

Wysokość klatki schodowej

Wysokość klatki schodowej to wymiar od dolnej do górnej podłogi. Wymiar ten jest potrzebny do obliczenia wysokości schodów i podstopni.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.